SERIÁL Co domy vyprávějí

21.08.2012 17:14
Tentokrát prozkoumáme dva velice si podobné domky, které se nacházejí ve Cvokařské ulici. Mohli bychom však k nim přidat i další stavení v Luhu, protože jejich uspořádání bylo stejné či podobné. Ostatně téměř všichni obyvatelé zde měli stejné sociální postavení. Byli to řemeslníci,...
07.08.2012 18:29
Ve stavení v Rybově ulici, které má č.p. 30, byla patrně nejstarší hospoda ve Starém Rožmitále. Už v roce 1698 se totiž v starých knihách o tomto gruntu píše, že zde „od starodávna šenk pivní uvedený dosud trvá a i v budoucnu zůstati má“. Grunt č.p. 30 býval až do roku 1775...
23.07.2012 20:36
Tento dům byl v druhé polovině 19. století svědkem velké tragédie. V pátek 11. května roku 1883 zasáhl Luh velký požár, při kterém lehlo popelem deset chalup. Bohužel oheň si vyžádal i tři lidské oběti, a to právě v tomto domku. Uhořeli zde manželka tesaře Josefa Blažka...
09.07.2012 19:57
Úzká draha, též nazývaná Stromovka, býval obecní majetek, jenž však obec ve třicátých letech minulého století odprodala, aby ve Starém Rožmitále podpořila stavební ruch. Ve svých Kristových letech si zde v roce 1937 postavil domek cvokař Bohumil Svatoň. Samotné stavení na místě, kde se také...
26.06.2012 22:15
Do roku 1766 byla čísla 51 a 50 společným hospodářstvím. Roku 1627 koupil grunt od jistého Jana Bláhy Mikuláš Zemek za 170 kop grošů, roku 1707 drželi celý grunt bratři Matěj a Jan Zemkovi dohromady, a to bez rozdělení, a dlouhá léta zde hospodařili. Kolem roku 1745 zde působili Vít a Pavel...
12.06.2012 21:34
Grunt v Rybově ulici označovaný jako č.p. 27 koupil Kryštof Zeman roku 1615 od Prokopa Průši. Za třicetileté války bylo stavení pusté a vyhořelé. Až roku 1654 koupil spáleniště Jan Placatků. Roku 1710 získal grunt Pavel Sazima a od roku 1744 zde hospodařil Tomáš Jeníček a jeho syn...
30.05.2012 06:33
Grunt vedený nyní pod č.p. 41 v Rybově ulici byl do roku 1787 spojen s gruntem č.p. 49. V roce 1745 ještě vlastnil celé hospodářství Pavel Burle a poté Martin Pýcha. Nastálo bylo rozděleno právě v roce 1787, poloviny (č.p.49) se ujal Vojtěch Fous, druhou půlku (č.p. 41) koupil...
15.05.2012 17:58
V dnešním díle se sice budeme zabývat bývalým hostincem u Stupků čp. 96 (jak se na Rožmitálsku říká u Stupkouc), ale protože ještě za první republiky bylo ve Starém Rožmitále dalších pět hospod (včetně U Blažků na Zalánech, která patřila do katastru St. Rožmitálu), řekněme si nejdříve o...
02.05.2012 20:52
V tomto pokračování seriálu o zajímavých stavbách ve Starém Rožmitále se podíváme do části obce nazývané od nepaměti Luh. Kolonie řemeslnických domků v Cvokařské ulici*) má totiž jedinečnou památkovou hodnotu. Už samo nahuštění malých domků někde dokonce se společnými dvorečky, většinou...
17.04.2012 17:23
Farní kostel je nejstarší památkou Starého Rožmitálu. Je působivou krajinnou dominantou a tvoří společně s ostatními historickými objekty památkově chráněný areál, který lze pojímat jako duši rožmitálské kotliny. Původně jednolodní, raně gotická stavba ze třicátých let 13. století byla...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Cvokařské muzeum Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz