Po Vlčavě plul mulard

05.02.2021 00:01

Nedávno vzbuzovalo pozornost u mostu ve Starém Rožmitále hlasité kejhání husy, která denně připlouvala doprovázena divokými kachnami z Podzámeckého rybníka. I bylo nasnadě nového návštěvníka Luhu označit za husu divokou, která nestačila odletět s ostatními kamarádkami do teplejších krajin.

Při bedlivém naslouchání se ovšem zjistilo, že pták nekejhá, ale káchá. Ze zkoumání barvy peří i stavby těla a z konzultace s naučnými knihami poté vyplynulo, že se jedná o druh kachny, která se ve volné přírodě nevyskytuje.

Ano. K mostu připlouval mulard, někdy nazývaný husokachnou, vypěstovaný křížením kachny pekinské a pižmové. Takže tu nezůstal nedopatřením přes zimu, ale nějakému chovateli prostě utekl z výběhu. V posledních dnech se už ale mulard na potoce neobjevuje. Jeho maso je prý výborné a oproti klasickému kachnímu masu méně tučné. Tak se lze jen dohadovat, co se s ním stalo.

Mulard s kachnami u mostu v Luhu

 

Kontakt

Cvokařské muzeum Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
jindrich.jirasek@email.cz